Zmiana zarządu Alfy Siedliska

W piątek, 10.01.2020 roku w Domu Kultury w Siedliskach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ludowego Klubu Sportowego Alfa Siedliska. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019 rok i wybrano nowy zarząd.

Od 10.01.2020 roku zarząd LKS Alfa Siedliska stanowią:
– Mariusz Mucha – Prezes Zarządu
– Grzegorz Bajorek – Zastępca Prezesa Zarządu
– Jarosław Mirek – Skarbnik
– Krzysztof Leszkiewicz – Sekretarz
– Henryk Rąpała – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna została powołana w składzie:
Wiesław Gieracki – przewodniczący
Kamil Iwaniec
Paweł Gniadek

Przed nowym zarządem sporo wyzwań, dlatego też życzymy wytrwałości w realizacji zadań statutowych.

Nowy zarząd składa serdeczne podziękowania ustępującym poprzednikom za dwa lata ciężkiej pracy na rzecz stowarzyszenia Alfa Siedliska.

Dotychczasowy zarząd tworzyli:
– Adam Kucharzyk – Prezes Zarządu
– Seweryn Nowak – Zastępca Prezesa Zarządu
– Marek Jagiełło – Skarbnik
– Piotr Sarlej – Sekretarz
– Paweł Gniadek – Członek Zarządu

Natomiast w Komisji Rewizyjnej zasiadali:
Wiesław Gieracki – przewodniczący
Kamil Iwaniec
Wojciech Jurek