Zapadły ważne decyzje dla klubu

Rzadko na naszej stronie używamy wielkich słów. Dzisiaj jednak wydaje się, że warto takich słów użyć. To historyczny moment dla naszego klubu. 17 lutego 2019 roku mieszkańcy Siedlisk podczas zebrania wiejskiego jednogłośnie przyjęli budżet sołectwa, który przewiduje dofinansowanie naszego klubu na działalność bieżącą oraz – co ważniejsze – na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego budowy szatni klubowej na Stadionie „Stawiska” w Siedliskach.

Pozostałą część kosztów przygotowania projektu pokryje Gmina Tuchów.
Dokumentacja techniczna zostanie zlecona po przejęciu przez Gminę Tuchów dwóch działek, które sąsiadują z boiskiem sportowym na Stawiskach.
Warto dodać, że jesteśmy jedynym klubem piłkarskim w gminie, który nie posiada własnego zaplecza socjalno-sanitarnego.
Zarząd oraz działacze klubu składają serdecznie podziękowania Burmistrz Tuchowa Pani Magdalenie Marszałek, radnemu Rady Miejskiej w Tuchowie i sołtysowi Panu Jerzemu Urbankowi oraz radnej Pani Małgorzacie Gacek za przychylność i poważne potraktowanie tematu budowy szatni. Dziękujemy także wszystkim członkom Rady Sołeckiej, tj. Zygmuntowi Bieniowi, Zbigniewowi Czopkowi, Pawłowi Gackowi, Wojciechowi Jurkowi, Henrykowi Łątce, Mariuszowi Łątce, Jakubowi Michalikowi, Arkadiuszowi Słowikowi. Dziękujemy także trenerowi Grzegorzowi Bajorkowi oraz wszystkim rodzicom, którzy przybyli na dzisiejsze zebranie wiejskie i tym samym poparli działalność naszego stowarzyszenia.
Budżet sołectwa zakłada przekazanie dotacji w wysokości 10 000 zł na działalność stowarzyszeń sportowych, w tym:
7 000 zł dla Alfy Siedliska,
– 2 000 zł na projekt budowy szatni,
– 1 000 zł dla UKS Grupy Kolarskiej Four Bike.
Przypomnijmy, że nasz klub w poprzednim roku otrzymał od Rady Sołeckiej 6 000 zł, a zatem dotacja wzrosła o 3 000 zł.
To dla klubu także sygnał, że nasza działalność jest zauważana i przynosi korzyści mieszkańcom, którzy doceniają rolę wychowania fizycznego w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.
Jeszcze raz dziękujemy!