Wykonano odwodnienie

Dzięki wsparciu Burmistrza Tuchowa Pani Magdaleny Marszałek oraz Zastępcy Burmistrza Pana Wiktora Chrzanowskiego możliwe było odwodnienie terenu, który będzie wykorzystany w celu przedłużenia naszego boiska do 96 metrów. Obecnie nasze boisko ma wymiary 90 x 61 metrów.

Do odwodnienia tego terenu wykorzystano 150 metrów rury drenarskiej w otulinie z agrowłókniny.
Oprócz tego odwodnienia powstaną jeszcze dwa rowy odwadniające, które pomogą w lepszym odpływie wody z tego obszaru.

Dziękujemy Panu Henrykowi Łątce za wykonanie odwodnienia.

To część większej inwestycji, która zbliża się ku końcowi. Szerszą relację podsumowującą cały projekt przedstawimy niebawem.