Wniosek na zakup zaplecza sportowo-sanitarnego złożony

Zarząd LKS Alfa Siedliska rozpoczął starania dotyczące pozyskania kontenerów sportowo-sanitarnych, które miałyby pełnić funkcję szatni klubowej. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przy boiskach typu „Orlik” oraz coraz częściej także przy stadionach klubów sportowych.

W tym celu złożony został wniosek do Fundacji BGK w ramach programu: „Moja Mała Ojczyzna”. We wniosku tym klub wnioskuje o maksymalną wysokość dofinansowania czyli 30000 zł. Wniosek ten dotyczy zakupu dwóch kontenerów, które byłyby przeznaczone na szatnie dla gości i gospodarzy.
Zgodnie z regulaminem tego konkursu ocena wniosków nastąpi w terminie od 1.12.2017 roku do 31.01.2018 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 2.02.2018 roku. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na wyniki konkursu, choć zdajemy sobie sprawę z ogromnej konkurencji, gdyż z całej Polski wybranych zostanie tylko 30 projektów, a w „koszyku nr 1” (do 30000 zł ) do którego aplikujemy tylko … 6 wniosków.