Ważny akt notarialny podpisany

Wczoraj, 17 czerwca 2020 roku podpisany został akt notarialny związany z uregulowaniem własności działek przy stadionie Alfy Siedliska. W obecności notariusza stosowne dokumenty podpisali Pan Antoni Sajdak oraz Burmistrz Tuchowa – Pani Magdalena Marszałek.

Akt notarialny dotyczył zakończenia regulacji prawnych działek 979/22 oraz 979/4. Zamiana tych działek pozwala Klubowi Sportowemu Alfa Siedliska na wybudowanie wejścia na stadion, które nie koliduje z płytą boiska, co wcześniej było bardzo uciążliwe zarówno dla piłkarzy, jak i kibiców.

Ponadto podpisanie tego aktu zakończyło proces zamiany działek, który rozpoczął się już w 1989 roku. Już wtedy Państwo Krystyna i Antoni Sajdakowie okazali przychylność dla odbudowującego się klubu sportowego i stadionu w Siedliskach. Na prośbę Pana Maksymiliana Krasa oraz Wiesława Samka (budowniczych nowego stadionu) zgodzili się na wydzielenie terenu z własnej działki na rzecz utworzenia pełnowymiarowego boiska w Siedliskach.

Również podczas obecnego remontu naszego obiektu mogliśmy liczyć na wsparcie Państwa Sajdaków, którzy przekazali kolejny fragment swojej działki.

To gesty wyjątkowe. Dziękujemy.

Dziękujemy Pani Krystynie i Panu Antoniemu także za cierpliwość i tolerancję, bowiem sąsiedztwo klubu sportowego wiąże się niewątpliwie z wieloma niedogodnościami. Mamy nadzieję, że zmiany dokonywane wokół stadionu poprawią funkcjonowanie naszego klubu i tym samym rozwiążą choć część dotychczasowych problemów.

Dziękujemy Pani Burmistrz Magdalenie Marszałek za poparcie tej inicjatywy, a Panu Zastępcy Wiktorowi Chrzanowskiemu za nadzorowanie całej operacji.

Słowa podziękowania kierujemy także do Pani Beaty Nowak, pracownika Urzędu Miejskiego w Tuchowie, która skutecznie poprowadziła tę sprawę i zadbała o wszelkie formalności.

Przychylność wielu osób dodaje nam energii do dalszej pracy, ale także potwierdza, że właśnie ten sportowo-rekreacyjny kierunek rozwoju Siedlisk jest ważny nie tylko dla władz stowarzyszenia, ale także lokalnej społeczności.