Trwa modernizacja stadionu w Siedliskach

Pandemia koronawirusa COVID-19 miała i ma wpływ na nasze życie, w szczególności także na sport. W rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 odwołane zostały krajowe rozgrywki w najniższych klasach rozgrywkowych, tj. od III ligi do Klasy C. Klub Sportowy Alfa Siedliska postanowił ten czas wykorzystać na modernizację swojego obiektu sportowego.

Zakres prac był bardzo duży i mimo, że prace rozpoczęły się już pod koniec marca to modernizacja trwa do dzisiaj. W pierwszej kolejności rozbudowano instalację elektryczną w szatni klubowej, zamontowano nowe lampy, gniazdka i kontakty, wymalowano drzwi, okna i barierkę na kładce prowadzącej do szatni. Ułożono płytki w sanitariatach, a także płyty chodnikowe wokół szatni oraz magazynu sportowego. Zamocowano tam również agrowłókninę. Do szatni zakupiono dodatkowe wyposażenie, m.in. przedłużacz elektryczny (50 m), nagrzewnicę oraz plastikowe pojemniki na stroje.

Następnie rozpoczęły się prace ziemne przy płycie boiska oraz w jej najbliższym otoczeniu. W tym celu usunięto opony oraz ogrodzenie przy drodze prowadzącej do stacji paliw. Dzięki temu możliwe było wyrównanie brzegu nasypu drogowego oraz przebranie rowu odwadniającego. Po zakończeniu tych prac boisko w niektórych fragmentach zyskało od 2 do 4 metrów szerokości. Na nasypie natomiast przymocowano agrowłókninę, aby w przyszłości nie było konieczności podkaszania tego niewygodnego terenu.

Przy okazji tych prac wyrównano boisko przy rowie na całej jego długości. Obniżono również narożnik boiska przy wejściu na stadion, ponieważ różnica poziomu w tym miejscu wynosiła około 60 cm. Podobne wzniesienie było w jednej z „szesnastek” i również je zniwelowano. Podwyższono natomiast narożnik boiska od strony szatni. Poza obiektem przy drodze wykonano ziemny nasyp pod planowany w przyszłości parking.

Po wykarczowaniu krzaków i samosiejek za bramką, przystąpiono do prac ziemnych oraz wykonano odwodnienie. W sumie 150 metrów rury drenarskiej będzie odprowadzało wodę z tego bardzo grząskiego miejsca. Poza tym przycięte zostały topole, których łamiące się gałęzie zagrażały piłkarzom i rodzicom przebywającym na terenie obiektu.

Bardzo ważnym elementem całej inwestycji była przebudowa wejścia na stadion wraz z narożnikiem boiska. Było to możliwe dzięki pomocy Państwa Krystyny i Antoniego Sajdaków, którzy zgodzili się na zamianę działek. Przesunięto wejście o kilka metrów, wstawiono rury przepustowe i wykonano wejście na stadion z kostki brukowej. Dowodem ogromu wykonanych prac niech będzie zamieszczona obszerna relacja fotograficzna.

Ze względu na ogrom wydatków prace były finansowane z kilku źródeł: zarówno z budżetu stowarzyszenia Alfa Siedliska, jak również z budżetu gminy Tuchów dzięki przychylności Burmistrz Tuchowa Magdaleny Marszałek oraz Zastępcy Burmistrza Wiktora Chrzanowskiego. Tak duża inwestycja nie powiodłaby się, gdyby nie wsparcie z budżetu sołeckiego. Zarząd i członkowie stowarzyszenia bardzo dziękują sołtysowi i radnemu Jerzemu Urbankowi i radnym Rady Sołeckiej w Siedliskach.

Dziękują także wszystkim osobom, które na zmianę pracowały przy stadionie i szatni a także, które wspierały klub w inny sposób. Wszystkich nie sposób wymienić, ale byli to m.in. Wiktor Adamczyk, Paweł Antoł, Bolesław Bajorek, Grzegorz Bajorek, Marcin Bajorek, Wojtek Bajorek, Karol Czopek, Dawid Drwal, Wiesław Gieracki, Grzegorz Gut, Grzegorz Gut z firmy Gulimex, Michał Iwaniec, Sebastian Janura, Jacek Kozioł, Krzysztof Leszkiewicz, Artur Łątka, Henryk Łątka, Mariusz Łątka, Dominik Majchrowicz, Wojciech Majchrowicz, Dawid Mirek, Tomasz Skrężyna, Hubert Skrężyna, Henryk Rąpała, Rafał Rąpała, Krystian Stec, Wojciech Świat, Dawid Włodek. Stowarzyszenie otrzymało wsparcie również od: Jolanty Sadko-Krzemińskiej, Tomasza Bernala, Andrzeja Mądla, pracowników stacji paliw Mądel w Siedliskach, Franciszka Jamroza czy Konrada Pyzdka.

Oprócz kwestii infrastrukturalnych Alfę Siedliska spotkało sporo dobrego ze strony zawodników, jak i kibiców, którzy zakupili piłki meczowe i treningowe, rękawice bramkarskie, a także komplet strojów, a byli to: Robert Bałut, Paweł Gniadek, Grzegorz Jurek, Krzysztof Leszkiewicz, Artur Kmak, Mateusz Krogulski, Zbigniew Kuraś oraz Kamil Wojtanowski.

Ważnym wydarzeniem marketingowym było zaprojektowanie nowego herbu klubu. Autorem projektu jest Pan Jakub Malicki – znany polski grafik sportowy. Stowarzyszenie będzie mogło ujednolicić wizerunek klubu i wszędzie stosować jeden herb. Trwają także prace nad nowym statutem klubu, który będzie dostosowany do współczesnych wymogów.

To nie koniec wyzwań, jakie stoją przed stowarzyszeniem z Siedlisk – kolejne, równie kosztowne tegoroczne prace to zakup i montaż aluminiowych bramek, zmiana lokalizacji piłkochwytów, zadbanie o murawę boiska oraz ułożenie kostki brukowej pod drewnianą altanę. W związku z powyższymi planami pięć drużyn Alfy Siedliska (seniorzy, trampkarze, młodziki, orliki i żaki) rozgrywać będzie swoje mecze w rundzie jesiennej na wyjazdach. Dzięki tej modernizacji stadion w Siedliskach dostosowany zostanie do współczesnych wymogów, jak również przepisów PZPN i będzie służył i mieszkańcom, i rywalom, którzy od rundy wiosennej będę przyjeżdżać na mecze właśnie na „Stawiska”. Pozostanie do realizacji najważniejsza inwestycja, czyli budowa szatni klubowej wraz z zapleczem sanitarno-magazynowym. Mamy nadzieję, że marzenia działaczy, piłkarzy i kibiców w Siedliskach spełnią się w najbliższych latach.