Starania o przejęcie dwóch działek dla Alfy Siedliska

W listopadzie 2017 roku rozpoczęły się starania zarządu klubu Alfa Siedliska, które mają na celu powiększenie terenów Alfy Siedliska, poprzez przejęcie dwóch działek od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Działki nr 979/12 oraz 979/17, czyli droga przylegająca do Stadionu Stawiska oraz działka za bramką od strony zachodniej należą obecnie do Agencji Nieruchomości Rolnych. Przejęcie tych działek przez Gminę Tuchów pozwoliłoby na powiększenie terenów dla Alfy Siedliska oraz zagospodarowanie ich np. na parking, siłownię plenerową czy plac zabaw.
O tym, czy działki uda się przejąć przez Gminę Tuchów będziemy wiedzieli w pierwszym kwartale 2018 roku.