Sponsorzy

Ludowy Klub Sportowy Alfa Siedliska nie mógłby funkcjonować, gdyby nie pomoc sponsorów.
Pełni szacunku do instytucji i firm, które nam pomagają chcielibyśmy poniżej przedstawić naszych sportowych mecenasów.

SPONSORZY STRATEGICZNI:

SPONSORZY: