Prace geodezyjne na Stadionie Stawiska

Dzisiaj, 17 czerwca na Stadionie Stawiska przeprowadzono prace geodezyjne związane z wyznaczeniem w terenie granic działek wokół stadionu. Teraz już znamy dokładne granice wokół naszego obiektu.

Dzięki tym pracom będziemy mogli zaplanować inwestycje związaną z równaniem terenu za boiskiem za jedną z bramek od strony stacji paliw. Poza tym niebawem rozpoczną się prace związane z projektowaniem szatni klubowej i pomiar w terenie pokazał nam dokładnie zasoby gruntu, jakie są do dyspozycji i do zagospodarowania.

Dziękujemy Pani Jolancie Sadko-Krzemińskiej za profesjonalne, szybkie i sprawne przeprowadzenie pomiarów. Dziękujemy właścicielom sąsiednich działek za obecność. A obecni byli Państwo Mastalerzowie, Pan Antoni Sajdak, Pan Robert Hadas oraz Pan Franciszek Jamróz.