Porządkowanie rzeki przy stadionie

W czerwcu 2019 przeprowadzono prace związane z oczyszczeniem brzegów rzeki z krzaków i samosiejek. Wczoraj natomiast umocniono brzeg rzeki przy narożniku stadionu, który w ostatnich latach ciągle się obsuwał, powodując powiększanie się zakola i obrywanie się ziemi tuż przy boisku.

Brzeg został wyrównany i solidnie umocniony, dzięki czemu przez lat nie trzeba będzie go naprawiać.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji prac związanych z umocnieniem brzegu rzeki przy naszym stadionie.