Podsumowanie spotkania z rodzicami

Dzisiaj, tj. 14 grudnia odbyło się spotkanie trenerów z rodzicami wychowanków Szkółki Piłkarskiej Alfa Siedliska. Podczas zebrania podsumowano dotychczasową działalność szkółki i przedstawiono plany na przyszłość.

Dla rodziców, którzy nie mogli przybyć na spotkanie chcielibyśmy przedstawić krótką informację o przebiegu zebrania.
1. Podsumowanie działalności szkółki:
– istnieją 4 drużyny: skrzaty, żaki, orliki z młodzikami i juniorzy,
– w sumie 51 dzieci, w tym dwie dziewczyny,
– 22 juniorów,
– dwóch trenerów,
– bezpłatne zajęcia dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
– objęcie patronatu przez Katarzynę i Jarosława Bielaków z firmy BIELKO,
– 47 kompletów strojów dla wychowanków od firmy BIELKO oraz dwa komplety dla trenerów,
– zapewniony niezbędny sprzęt treningowy dzięki dotacji z ministerstwa oraz dzięki wsparciu Grzegorza Kubicza,
– komplety strojów meczowych dzięki wsparciu Anny i Janusza Chaim oraz Centrum Zdrowia Tuchów,
– bardzo dobra frekwencja dzieci na zajęciach oraz duże zaangażowanie podczas zajęć,
– udział orlików w Lidze Małych Orłów w turniejach w Pleśnej, Paleśnicy i Szerzynach,
– mecze orlików i młodzików z drużyną KS Ryglice,
– wsparcie rodziców w zorganizowaniu transportu na turnieje,
– problemy z dostępem do sali gimnastycznej w listopadzie.

2. Plany na najbliższe pół roku
a) opracowanie regulaminu szkółki i nowego statutu klubu,
b) zmiana liczby treningów – informacja na początku stycznia 2019 r.
c) zatrudnienie trzeciego trenera,
d) wprowadzenie od stycznia 2019 roku opłat za treningi – szczegółowa informacja na początku stycznia 2019 r,
e) treningi do końca marca 2019 r. na sali gimnastycznej w Siedliskach,
f) plan występów w turniejach do czerwca 2019 r:
– skrzaty i żaki – po jednym turnieju,
– orliki – 2 turnieje,
– młodziki – 2 mecze,
g) decyzja o sposobie wyjazdów na turnieje zostanie podjęta w późniejszym terminie – albo transport całej drużyny busem albo wyjazdy rodziców i trenerów własnymi samochodami,
h) starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
i) zakup dwóch kompletów aluminiowych bramek przenośnych: o wymiarach 5 x 2 m oraz 3 x 1,55 m.

Dziękujemy za poświęcony nam czas.
Grzegorz Bajorek i Jarosław Mirek

Spotkanie Szkółka Piłkarska Alfa Siedliska

Spotkanie Szkółka Piłkarska Alfa Siedliska

Spotkanie Szkółka Piłkarska Alfa Siedliska

Spotkanie Szkółka Piłkarska Alfa Siedliska

Spotkanie Szkółka Piłkarska Alfa Siedliska