Projekty

Projekty zrealizowane przez LKS Alfa Siedliska:

1. Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Siedliskach, polegające na:
a) utwardzeniu kostką brukową terenu pod wiaty i trybuny,
b) budowie dwóch trybun,
c) budowie dwóch wiat dla zawodników rezerwowych gości i gospodarzy,
d) budowie piłkochwytów za bramkami.
– Wartość całkowita projektu: 90 967,00 zł
– Wysokość dotacji: 21 027,00 zł
– Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
– Termin realizacji: 10-11’2014

2. Modernizacja Stadionu Stawiska w Siedliskach (etap I) polegająca na:
a) zakupie kruszywa do utwardzenia terenu pod kostkę brukową,
b) zakupie kostki brukowej i obrzeży do utwardzenia terenu między trybunami i boksami dla rezerwowych,
c) zmodernizowaniu i przeniesieniu tablicy reklamowej i banera,
d) dospawaniu haków do bramek głównych i treningowych,
e) malowaniu bramek głównych i treningowych,
f) zakupie 18 kompletów strojów sportowych (koszulki, spodenki, getry),
g) wykonaniu projektu i wydrukowaniu plakatów meczowych,
– Wartość całkowita projektu: 7 100 zł
– Termin realizacji: 10-12’2017

3. Modernizacja Stadionu Stawiska w Siedliskach (etap II) polegająca na:
a) przygotowaniu, podwyższeniu i utwardzeniu podłoża pod garaż – blaszak,
b) zakupie krawężników drogowych pod garaż,
c) zakupie i montażu garażu,
d) likwidacji zniszczonego baraku,
e) uporządkowaniu terenu wokół boiska,
f) remont traktorka-kosiarki,
g) zakup sprzętu ogrodniczego (szufla, szpadel, grabki metalowe, siekiera, motyka),
h) zakup kontenera na śmieci (1100 l) oraz 4 koszy na śmieci (120 l),
i) zakup sprzętu treningowego (tablica taktyczna, pachołki, grzybki, znaczniki pola, tyczki, drabinki koordynacyjne, apteczka).
– Wartość całkowita projektu: 8 350 zł
– Termin realizacji: 02-05’2018

4. Program „Klub” 2018 – Ministerstwo Sportu i Turystyki
a) wynagrodzenie trenera (6 000 zł),
b) zakup sprzętu:
– piłki nożne z atestem – 30 sztuk
– oznaczniki w trzech kolorach – 30 sztuk
– torby na piłki – 3 sztuki
– mur treningowy – 5-osobowy
– Wartość całkowita projektu: 11 250 zł
– Wartość dotacji: 10 000 zł
– Termin realizacji: 07-11’2018

5. Zakup gadżetów klubowych, tj:
a) workoplecaki – 60 szt.
b) smycze – 100 szt.
c) proporczyki – 50 szt.
– Wartość całkowita projektu: 1 850 zł
– Termin realizacji: 07’2018

6. Zakup sprzętu treningowego (Grzegorz Kubicz):
a) koła koordynacyjne YakimaSport z torbą – 12 szt.
b) końcówki ze sprężyną do tyczek YakimaSport – 10 szt.
c) wysepki (stożki) YakimaSport – 30 szt.
– Wartość całkowita projektu: 300 zł
– Termin realizacji: 07’2018

7. Modernizacja Stadionu Stawiska w Siedliskach (etap IV) polegająca na:
a) przywiezieniu i wyrównaniu ziemi wokół garażu,
b) skoszeniu terenu za trybunami,
c) opryskaniu terenu roundup-em,
d) pracach ziemnych za trybunami (zaoranie, glebogryzarka, bronowanie, równanie),
e) nawożeniu oraz sianiu trawy,
f) zakupie dwóch regałów na sprzęt sportowy do garażu, motyki z trzonkiem (do fug w kostce brukowej) oraz metalowej taśmy mocującej,
g) przeniesieniu linii telefonicznej ze słupów na stadionie na drugą stronę drogi.
– Wartość całkowita projektu: 4 300 zł
– Termin realizacji: 07-08’2018

8. Wykonanie planu zagospodarowania obiektu sportowego w Siedliskach:
– Wartość całkowita projektu: 1 230 zł
– Termin realizacji: 09’2018

9. Zakup sprzętu treningowego (firma BIELKO):
a) komplet strojów dla szkółki piłkarskiej (koszulka, spodenki, getry – adidas) – 47 kompletów
b) komplet strojów dla trenera (koszulka, spodenki, getry, dres – adidas) – 2 komplety.
c) nadruk na koszulkach herbu klubu, logo szkółki i logo sponsora – 160 nadruków
– Wartość całkowita projektu: 4 700 zł
– Termin realizacji: 08-10’2018

10. Zakup sprzętu meczowego dla skrzatów (Państwo Anna i Janusz Chaim):
a) komplet strojów piłkarskich (koszulka, spodenki, getry – adidas) – 8 kompletów
– Wartość całkowita projektu: 576 zł
– Termin realizacji: 10’2018

11. Zakup sprzętu meczowego dla młodzików (Centrum Zdrowia Tuchów Spółka z o.o.):
a) komplet strojów piłkarskich (koszulka, spodenki, getry – adidas) – 11 kompletów
– Wartość całkowita projektu: 770 zł
– Termin realizacji: 10’2018

12. Zakup bramek aluminiowych, przenośnych 3 x 1,55 m
– Wartość całkowita projektu: 3 400 zł
– Termin realizacji: 03’2019

13. Zakup koszy zewnętrznych i wewnętrznych:
– Wartość całkowita: 350 zł
– Termin realizacji: 03’2019

14. Zakup trawy sportowej i nawozów na stadion:
– Wartość całkowita: 1 360 zł
– Termin realizacji: 04’2019

15. Modernizacja Stadionu Stawiska w Siedliskach (etap III) polegająca na:
a) poprawieniu i umocnieniu płytami betonowymi brzegów rzeki przy stadionie,
b) przycięciu pielęgnacyjnym drzew przy stadionie (topole),
c) wyznaczeniu w terenie granic działek wokół stadionu (geodeta).
– Wartość całkowita projektu: 3 800 zł
– Termin realizacji: 06’2019

16. Program „Klub” 2019 – Ministerstwo Sportu i Turystyki
a) wynagrodzenie trenera (6 000 zł),
b) zakup sprzętu:
– piłki nożne z atestem – 8 sztuk
– bramki aluminiowe, przenośne, owalne 5×2 m
– Wartość całkowita projektu: 11 250 zł
– Wartość dotacji: 10 000 zł
– Termin realizacji: 07-11’2019

17. Zakup kompletu strojów dla seniorów przez sponsora, firmą Instalflex.
– Wartość: ok. 2 000 zł
– Termin realizacji: 06’2019

18. Zakup koszulek meczowych dla młodzików – 20 szt. – przez Centrum Zdrowia Tuchów.
– Wartość: 700 zł
– Termin realizacji: 09’2019

19. Zakup 4 bramek typu „pop-up” YakimaSport z obciążnikami oraz 2 piłek przez firmę z Tuchowa – Józef Derus – Usługi Remontowo-Wykończeniowe.
– Wartość: 456 zł
– Termin realizacji: 09’2019

20. Zakup podkaszarki spalinowej STIGA z kaskiem i nausznikami.
– Wartość: 2 000 zł
– Termin realizacji: 10’2019

21. Zakup kostki brukowej i obrzeży pod budowę altany.
– Wartość: 1 000 zł
– Termin realizacji: 03’2020

22. Zakup nawozów i trawy do siania.
– Wartość: 1 000 zł
– Termin realizacji: 03’2020

23. Modernizacja Stadionu Stawiska w Siedliskach (etap III) polegająca na:
a) usunięcie opon i ogrodzenia z nasypu drogowego,
b) wyskarpowanie nasypu drogowego wzdłuż boiska,
c) przebranie rowu odwadniającego,
d) wypoziomowanie (obniżenie) narożnika boiska przy wejściu na stadion,
e) wypoziomowanie (podwyższenie) narożnika boiska od strony szatni,
f) zamocowanie agrotkaniny na nasypie wzdłuż boiska,
g) odnowienie bramek (opalenie, wyczyszczenie i wymalowanie),
h) wykarczowanie krzaków i samosiejek za bramką od strony stacji paliw,
i) przycięcie pięciu topól od strony rzeki,
j) wyrównanie terenu za bramką od strony stacji paliw,
k) wyrównanie boiska (obniżenie poziomu o 35 cm) wokół bramki od strony stacji paliw,
l) odwodnienie terenu za bramką od strony stacji paliw (pod przedłużenie boiska)
m) wstawienie rur przepustowych (18 metrów) i wykonanie nowego wejścia na stadion,
n) ułożenie chodnika przy wejściu na stadion (12 metrów),
o) wyrównanie boiska od strony drogi na całej jego długości,
p) malowanie drzwi i okien od wewnątrz w szatni,
r) remont i rozbudowa instalacji elektrycznej w szatni,
s) zamontowanie nowych lamp,
t) zakup przedłużacza elektrycznego 50m oraz nagrzewnicy,
y) zakup plastikowych pojemników do przechowywania strojów,
w) ułożenie brakujących płytek w sanitariatach,
x) ułożenie płytek chodnikowych przy szatni oraz wokół blaszaka,
y) wykonanie ziemnego nasypu przy drodze pod planowany parking.
– Wartość całkowita projektu: 21 000 zł
– Termin realizacji: 01-08’2018

24. Modernizacja Stadionu Stawiska w Siedliskach (etap IV) polegająca na:
a) zakup tulei do piłkochwytów,
b) osadzenie tulei pod piłkochwyty,
c) wykonanie chodnika.
– Wartość całkowita projektu: (2 000 zł – tuleje) ( – roboty budowlane)
– Termin realizacji: 09-10’2018

25. Zakup i montaż profesjonalnych bramek aluminiowych: 7,32 x 2,44 m z odciągami, siatkami, tulejami – z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
– Wartość całkowita projektu: 6 110 zł
– Termin realizacji: 09’2020

26. Zakup i instalacja altany drewnianej 3×4 m (Pan Andrzej Mądel)
– Termin realizacji: 09’2020

27. Zakup tulei, przeniesienie piłkochwytów, montaż nowych bramek.
– Wartość całkowita projektu: 7 000 zł
– Termin realizacji: 09’2020

27. Program „Klub” 2020 – Ministerstwo Sportu
a) wynagrodzenie trenera (6 000 zł),
b) zakup sprzętu:
– piłki nożne z atestem – 10 szt.,
– minikompresor do pompowania piłek – 1 szt.,
– dwa komplety koszulek i spodenek – (po 17 sztuk każdy),
– piłki gumowe, lekarskie – 8 szt.
– Wartość całkowita projektu: 11 250 zł
– Wartość dotacji: 10 000 zł
– Termin realizacji: 07-11’2020

28. Uregulowanie własności prawnej terenu użytkowanego przez LKS Alfa Siedliska, polegające na zamianie działek 979/22 i 979/4 w Siedliskach pomiędzy Gminą Tuchów, a Państwem Krystyną i Antonim Sajdakami,
– Wartość całkowita projektu: 0,00 zł
– Termin realizacji: 06’2019 – 06’2020

29. Powiększenie terenu obiektu LKS Alfa Siedliska, polegające na:
a) przejęciu dwóch działek 979/12 i 979/17 w Siedliskach od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez klub sportowy,
b) wyznaczeniu w terenie aktualnych granic na potrzeby klubu sportowego.
Wartość całkowita projektu: 0,00 zł
Termin realizacji: 12’2017 – ??