Nowy prezes Alfy Siedliska

W sobotę, 6 stycznia 2018 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrany został nowy zarząd, z prezesem Adamem Kucharzykiem na czele.

Dotychczasowy prezes Wiesław Gieracki zrezygnował z pełnionej funkcji.

Od 6 stycznia zarząd klubu tworzą:
Adam Kucharzyk – Prezes Zarządu
Seweryn Nowak – Zastępca Prezesa Zarządu
Marek Jagiełło – Skarbnik
Piotr Sarlej – Sekretarz
Paweł Gniadek – Członek Zarządu