Grupa Facebookowa dla rodziców dzieci ze szkółki piłkarskiej

Spotkania rodziców dzieci i trenerów odbywają się tylko dwa razy w roku, dlatego chcielibyśmy polepszyć komunikację między sobą. W związku z tym założona została Grupa Facebookowa „Rodzice – Szkółka Piłkarska Alfa Siedliska”, do której zaproszeni zostaną rodzice, których dzieci należą do naszej szkółki. Prosimy o akceptację zaproszeń.

Do grupy tej będą należeć rodzice i trenerzy. Będziemy pytać chcieli rozmawiać z Państwem na tematy związane z zajęciami treningowymi i wyjazdami na mecze. Będą więc ankiety dotyczące Państwa opinii na różne tematy. Ponadto, w razie jakichkolwiek wątpliwości będziemy oczekiwać na pytania, sugestie lub uwagi do naszej pracy.

Liczymy na akceptację wysłanych przez nas zaproszeń, a także na założenie kont na Facebooku w celu lepszej komunikacji.