Centrum Zdrowia Tuchów wspiera Alfę Siedliska

Już drugi rok z rzędu Centrum Zdrowia Tuchów wspiera nasz klub. W tym roku prywatna placówka medyczna zakupiła dla młodzików koszulki meczowe firmy Adidas.

Zapraszamy do skorzystania z usług Centrum Zdrowia Tuchów!

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi jedyny w powiecie tarnowskim rodzinny szpital z wiodącym w regionie oddziałem ginekologiczno-położniczym, a także oddziały szpitalne w Dąbrowie Tarnowskiej. Dynamicznie rozwijająca się spółka rozpoczynała działalność, prowadząc jeden oddział leczenia chorób wewnętrznych, obecnie baza w Tuchowie została rozbudowana do czterech oddziałów, liczących łącznie 100 łóżek.

W tuchowskim szpitalu funkcjonuje Oddział Chirurgii Jednego Dnia, określany jako jeden z najlepszych w Małopolsce. Lekarze Centrum Zdrowia Tuchów otaczają kilkanaście tysięcy pacjentów podstawową opieką zdrowotną. Centrum prowadzi także 35 poradni specjalistycznych. Placówka dysponuje pracownią tomografii komputerowej, cyfrowym mammografem oraz kompleksowym laboratorium analitycznym. Prowadzi też badania wideokolonoskopowe i wideogastroskopowe. Prócz szpitala w samym Tuchowie spółka prowadzi także Centrum Rehabilitacji oraz Centrum Psychoterapii. Ponadto zajmuje się także realizacją świadczeń medycznych na dwóch oddziałach szpitalnych w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w tamtejszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, a także w Dziennym Domu Opieki Medycznej i Dziennym Oddziale Rehabilitacji w Wierzchosławicach, gdzie działa także Ośrodek Badań Klinicznych. Placówka systematycznie uruchamia nowe świadczenia.
Centrum Zdrowia Tuchów szczególną uwagę przykłada do wspierania pracowników w rozwoju zawodowym i doskonaleniu kompetencji. Spółka jako jedna z pierwszych dziesięciu w kraju uzyskała certyfikat Investing in People, przyznawany firmom, które dbają o ciągły rozwój kadry. Przy dofinansowaniu funduszy unijnych CZT zrealizowało także projekt szkoleniowy, związany z doskonaleniem kadr, w ramach którego zorganizowano ponad 100 szkoleń dla 125 etatowych pracowników Centrum Zdrowia Tuchów.