Alfa Siedliska zakupiła sprzęt w ramach Programu Klub 2020

Klub Sportowy Alfa Siedliska, aby mógł się rozwijać potrzebuje dodatkowych środków finansowych. W związku z tym zarząd klubu w miarę swoich możliwości przygotowuje wnioski o dofinansowanie do instytucji i organizacji, które mają za zadanie wspieranie stowarzyszeń sportowych w promowaniu i upowszechnianiu zdrowego i aktywnego trybu życia. W tym roku stowarzyszenie z Siedlisk wystąpiło z wnioskiem do Programu Klubu 2020 na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. Projekt opiewa na kwotę 11 250 zł, z czego 10 000 zł pochodzi z dotacji ministerialnej, a pozostała część zadania stanowi udział własny klubu.

W tym roku zarząd stowarzyszenia postanowił przeznaczyć środki na zakup dwóch kompletów strojów z nadrukiem, dziesięciu piłek, minikompresora do pompowania piłek oraz gumowych, treningowych piłek lekarskich.– Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków, w szczególności z zakupionego sprzętu, bo to on pokazuje materialne rezultaty tej dotacji. W szczególności wymiana wysłużonych kompletów strojów jest dla nas bardzo cenna. Chcemy naszym piłkarzom zapewnić jak najlepsze wyposażenie, zarówno meczowe jak i treningowe – przyznaje wiceprezes stowarzyszenia Grzegorz Bajorek.