Alfa Siedliska – koncepcja herbu #1b

Wersja alternatywna projektu #1 to projekt, w którym pionowe pasy zostały dopasowane do spodu tarczy. Jest to prosta i bezkompromisowa wersja znaku, przez co może stać się bardziej rozpoznawalna.

OPIS ZNAKU
Kolorystyka – uproszczenie tonacji do 2 kolorów oraz biała gwiazda „Alfa”.
Tarcza – zaokrąglenie tarczy na dolnych narożnikach, by nadać nowoczesną formę.
Nazwa w głowicy – prosty krój wersalikowy, by wyeksponować unikalną nazwę klubu.
Alfa – czteroramienna gwiazda, nowy symbol klubu.
Biały obrys zewnętrzny – do zastosowania na kolorowych tłach.