Alfa Siedliska – koncepcja herbu #1

Przez kilka ostatnich dni prezentowaliśmy informacje na temat nazwy naszego klubu oraz dwóch kierunków zmiany herbu. Przypominamy, że autorem projektu jest Pan Jakub Malicki.

Koncepcja #1 – polega na uproszczeniu aktualnego herbu LKS Alfa Siedliska oraz nadanie mu bardziej jednolitej formy. Zachowane zostały charakterystyczne 4 pionowe czarne pasy w dolnym polu tarczy, w głowicy wersalikami oraz charakterystyczną, prostą kreską wyrysowano nazwę „Alfa”. Nowym elementem jest czteroramienna gwiazda, jako symbol „alfy” (nawiązanie do najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji).

OPIS ZNAKU
Kolorystyka – uproszczenie tonacji do 2 kolorów oraz biała gwiazda „Alfa”.
Tarcza – zaokrąglenie tarczy na dolnych narożnikach, by nadać nowoczesną formę.
Nazwa w głowicy – prosty krój wersalikowy, by wyeksponować unikalną nazwę klubu.
Alfa – czteroramienna gwiazda, nowy symbol klubu.
Rok założenia – wypisany prostym krojem.
Biały obrys zewnętrzny – do zastosowania na kolorowych tłach.