Alfa Siedliska dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Z dużą radością informujemy, że wniosek klubu Alfa Siedliska do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie drużyn młodzieżowych został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki temu nasz klub zyska 10 000 zł, które przeznaczy na wsparcie zajęć treningowych dla skrzatów, żaków i orlików.

Projekt nasz będzie trwał od 02.07.2018 roku do 09.11.2018 roku i obejmuje pokrycie kosztów trenera (6 000 zł) oraz zakup sprzętu (5 250 zł).
Pozostałe koszty – czyli 1 250 zł – klub pokryje ze środków własnych.

Naszym działaniem objęte zostaną dwie drużyny młodzieżowe: żaki i orliki.
W ramach projektu zakupione zostaną:
– piłki nożne z atestem – 30 sztuk
– oznaczniki w trzech kolorach – 30 sztuk
– torby na piłki – 3 sztuki
– mur treningowy – 5-osobowy

Bardzo cieszymy się, że nasi podopieczni zyskają tak bardzo potrzebny sprzęt, w tym przede wszystkim nowe piłki.