Alfa się zmienia

Po podsumowaniu sportowym zakończonego sezonu przyszła pora na podsumowanie działań organizacyjnych w klubie. Sporo się działo, ale jeszcze sporo do zrobienia. Potrzeba jednak czasu, aby nasz stadion przeszedł metamorfozę.

Naszą analizę rozpoczniemy od inwestycji. Przypomnijmy, że od 1989 roku kiedy stadion powstał klub nie inwestował w stadion, ponieważ środki finansowe wystarczały tylko na bieżącą organizację rozgrywek. Pierwsza możliwość doinwestowania stadionu pojawiła się w 2014 roku i została w pełni wykorzystana. Wtedy bowiem można było pozyskać pieniądze z Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Najpierw jednak Urząd Miejski w Tuchowie zlecił opracowanie planu zagospodarowania stadionu pod kątem inwestycji ze środków z PROW 2007-2013. Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskaniu stosownych pozwoleń, urząd opracował wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Siedliskach, polegające na budowie dwóch trybun, wiat dla rezerwowych oraz piłkochwytów za bramkami”.
Co najważniejsze wniosek zyskał aprobatę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i przyznano dotację w wysokości 21 027,00 zł. Cała inwestycja kosztowała 90 967,00 zł, a pozostałe koszty zostały sfinansowane z budżetu gminy Tuchów. Prace te zostały wykonane w październiku i listopadzie 2014 roku. Dzięki nim stadion zyskał piłkochwyty za bramkami oraz dwa boksy dla rezerwowych oraz dwie małe trybuny na 72 osoby.
Plany dotyczące kolejnych zmian na stadionie rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Pojawiło się kilka pomysłów, a co ważniejsze była także idea, jak te pomysły zrealizować. Jednym z celów była likwidacja starego barakowozu i zakup nowego garażu oraz uzupełnienie kostki brukowej między trybunami i boksami dla rezerwowych. Kolejnym zamierzeniem było zadbanie o porządek na stadionie, a więc zakupienie kontenera na śmieci oraz czterech koszów. Wizualnie w stadion nie wkomponowała się także konstrukcja stalowa na banery reklamowe. Postanowiono zatem, aby przenieść konstrukcję na środek boiska i ustawić ją symetrycznie.

Przystąpiono zatem do prac. Dzięki zaangażowaniu poprzedniego, jak i obecnego zarządu wszystkie te prace zostały zrealizowane, oprócz tego wykonano więcej niż zamierzano. Oto krótkie podsumowanie prac:
– dospawano haki na bramkach głównych i bramkach treningowych,
– wymalowano wszystkie 4 bramki,
– przeniesiono konstrukcję na banery oraz zmodernizowano ją poprzez zamontowanie blachy na całej konstrukcji,
– wykonano baner z herbem klubu i nazwą stadionu,
– zakupiono kostkę brukową, obrzeża, krawężniki, kruszywo do utwardzenia terenu oraz beton,
– utwardzono teren i uzupełniono kostkę brukową między trybunami a boksami dla rezerwowych,
– podniesiono i utwardzono teren pod nowy garaż,
– zakupiono i zamontowano garaż,
– rozebrano i wywieziono stary barakowóz,
– wyremontowano traktorek-kosiarkę,
– zakupiono drobny sprzęt ogrodniczy (szufla, szpadel, grabki metalowe, siekiera, motyka),
– zakupiono kontener (1100 l) i cztery kosze na śmieci (120 l),
– naprawiono kładkę prowadzącą do szatni klubowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji powyższych – tak bardzo ważnych dla nas – zadań.

Ważną decyzję było także wystąpienie z wnioskiem o przejęcie dwóch działek sąsiadujących ze stadionem, co pozwoliłoby myśleć o zagospodarowaniu tych terenów. Obecnie trwa procedura związana z przygotowaniem dokumentacji do właściciela działek: Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ponadto chcemy skupić się również na pozyskiwaniu środków finansowych z wszystkich możliwych źródeł: Ministerstwa Sportu i Turystyki, fundacji, urzędów, programów Unii Europejskiej i innych instytucji dotujących działalność związaną z szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Z inwestycji związanych z działalnością sportową należy wspomnieć o zakupie dresów, toreb sportowych oraz piłek meczowych przez sponsorów prywatnych. Ponadto zaprojektowano i wykonano plakaty meczowe, zakupiono nowy komplet strojów oraz wyposażenie treningowe dla drużyny młodzieżowej, która została powołana. Młodzi piłkarze są dla nas ważni i dlatego chcemy im również poświęcić swój czas. Mamy nadzieję, że praca z siedliskimi, utalentowanymi, młodymi piłkarzami zaowocuje w przyszłości grą w drużynie seniorów Alfy Siedliska.

Nie chcemy spocząć na laurach i mamy jeszcze plany związane z dalszą modernizacją stadionu i przylegającego terenu. Nie chcemy o tym głośno mówić, aby nie zapeszyć…

Przy okazji tego artykułu chcemy zaprosić do współpracy przedsiębiorców, którzy chcieliby nam pomóc w organizowaniu klubu, drużyn, a także w pracach przy stadionie.