Zapadły ważne decyzje dla klubu

Rzadko na naszej stronie używamy wielkich słów. Dzisiaj jednak wydaje się, że warto takich słów użyć. To historyczny moment dla naszego klubu. 17 lutego 2019 roku mieszkańcy Siedlisk podczas zebrania wiejskiego jednogłośnie przyjęli budżet sołectwa, który przewiduje dofinansowanie naszego klubu na działalność bieżącą oraz – co ważniejsze – na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego budowy szatni klubowej na Stadionie „Stawiska” w Siedliskach.

Continue reading „Zapadły ważne decyzje dla klubu”